Số/ ký hiệu VBNgày ban hànhTrích yếu
01-KH/ĐTN 22/05/2019 Kế hoạch Kỳ nghỉ hồng 2019
KH-Chiến-dịch-KNH 2019 (bang).doc
DS cụm 20/05/2019 Danh sách Cụm thi đua 2019
CỤM THI ĐUA CQDN - ban hanh.xls
12-CV/ĐTN 17/05/2019 Gửi nhận thông tin, văn bản
CV GỬI VÀ NHẬN THÔNG TIN, VĂN BẢN.pdf
02-HD/ĐTN 15/05/2019 Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022
(Ban hành) Huong dan Dai hoi chi đoàn,2019 - 2022.doc
06-CV/ĐTN 08/05/2019 Quy định về chế độ thông tin, báo cáo
quy đinh chế độ thông tin báo cáo.doc
05-CV/ĐTN 08/05/2019 V/v làm con dấu mới
CV LÀM DẤU MỚI.pdf
01-GM/ĐTN 07/05/2019 GM Hội nghị BCH Đoàn Khối mở rộng
MỜI HỌP BCH MỞ RỘNG.pdf
01-Ctr/ĐTN 07/05/2019 Chương trình công tác tháng 5/2019
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5.2019.doc
02-CV/ĐTN 06/05/2019
V/v tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019 - 2022
Doc 05-06-2019 15-48-05.pdf
227-CV/ĐTN 20/03/2019 V/v tham gia thi trực tuyến trên mạng internet 2019
thi CN mac Lenin.pdf
THE LE CUOC THI 2019 [2].signed (1).pdf