Chi đoàn Sở Tư pháp và các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11 và phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (13:33' 7/9/2015)

Vừa qua, thực hiện nhiệm vụ của đoàn cấp trên đề ra trong việc hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11 và phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập và nâng cao trình độ, gắn liền với nhiệm vụ, công tác chuyên môn của cơ quan, Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.
Nhằm thiết thực chào mừng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11, Chi đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009”.

Trong những năm gần đây, hơn 80% thủ tục hành chính tiếp nhận từ các cá nhân tại Sở Tư pháp Bình Thuận là “Đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp”. Số lượng hồ sơ tiếp nhận mỗi năm từ 3500 đến 4000 bộ. Để trang bị kiến thức căn bản về lĩnh vực lý lịch tư pháp, giúp các đoàn viên thanh niên trong cơ quan có thể sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn những thông tin ban đầu để thực hiện thủ này, ngày 29/9/2017, Ban chấp hành Chi đoàn đã tổ chức buổi chia sẻ thông tin của đoàn viên là chuyên viên bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở. Sau buổi sinh hoạt, các đoàn viên của Chi đoàn đã có được những kiến thức căn bản về định nghĩa lý lịch tư pháp, những loại lý lịch tư pháp, thành phần hồ sơ yêu cầu, lệ phí và những điểm lưu ý về nhân thân khi các cá nhân, tổ chức đến liên hệ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp. 


Cũng trong khuôn khổ các hoạt động nhằm củng cố kiến thức về phạm vi, lĩnh vực chuyên môn của Sở Tư pháp, ngày 13/10/2017, Ban chấp hành Chi đoàn đã tổ chức buổi trắc nghiệm ngắn với các câu hỏi xoay quanh phạm vi, chức năng, nhiệm vụ công tác của cơ quan. Thông quan bài trắc nghiệm, các đồng chí có dịp được ôn lại các kiến thức tổng quát về lĩnh vực tư pháp, đồng thời khơi dậy sự tìm tòi, nghiên cứu của các đồng chí không chỉ về nghiệp vụ của phòng, đơn vị mà mình đang công tác mà còn các lĩnh vực khác của Sở.


Ngoại ngữ là một vấn đề cần được chú trọng, quan tâm đầu tư hiện nay, khi đất nước ta đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu, rộng với thế giới. Nắm được yêu cầu đó, trong phạm vi khả năng của mình, ngày 25/10/2017, Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề “Đồng hành với thanh niên trong việc học ngoại ngữ”. Buổi sinh hoạt xoay quanh việc giới thiệu cho các đoàn viên những khái niệm tiếng Anh cơ bản liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn của Sở có yếu tố nước ngoài và một số mẫu câu giao tiếp căn bản đề chỉ dẫn thông tin. Mục đích của hoạt động này là giúp xây dựng một hình ảnh đẹp của Sở Tư pháp không chỉ ở văn hóa tiếp dân mà còn trong vấn đề hội nhập quốc tế. Tuy chỉ trong một buổi sinh hoạt ngắn nhưng các đoàn viên Chi đoàn cũng đã chia sẻ được những khó khăn, e dè trong việc giao tiếp với khách nước ngoài, từ đó vô cùng thích thú khi được Ban chấp hành Chi đoàn giới thiệu, trang bị một số những mẫu câu cần thiết. 


Có thể nói, các hoạt động mang tính chất trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ như trên là những bước đi mới, sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực. Trong thời gian tới, Ban chấp hành Chi đoàn Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hơn nữa./.

 Chi đoàn Sở Tư phápCác tin tiếp
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức các hoạt động Trung thu cho thiếu nhi   (7/9/2015)
Tổng số : 2 bài viết
Trang
1