Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh
6 tháng đầu năm 2017, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng tập trung giải quyết đơn thư khiếu tố mới phát sinh; UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tiếp tục giải quyết các vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nhiều vụ việc khiếu nại đã được chấm dứt theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ.


Các cấp chính quyền trong tỉnh duy trì tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật về tiếp công dân; đã tiếp 2.271 lượt/2.436 người (giảm 162 lượt/ 324 người so với cùng kỳ). Theo số liệu tính đến ngày 30/5/2017, toàn tỉnh tiếp nhận 714 đơn khiếu tố (tăng 109 đơn so với cùng kỳ), gồm: khiếu nại 535 đơn, tố cáo 179 đơn. Qua xử lý, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước là 229/714 đơn khiếu tố (KN: 183; TC: 46), chiếm 32,08% tổng số đơn đã tiếp nhận; đã giải quyết 173/229 đơn khiếu tố (KN: 141/183; TC: 32/46), đạt 75,54%; các vụ việc còn lại mới tiếp nhận, còn trong thời hạn thụ lý, xác minh, dự kiến đến 30/6/2017 sẽ giải quyết 195/229 đơn khiếu tố, đạt 85,15%. Qua kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đã khôi phục quyền lợi hợp pháp cho công dân 26,5 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 24,7 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể, 04 cá nhân, đã thi hành kỷ luật 01 cá nhân bằng hình thức giáng chức.

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP, ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc giải quyết các vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài; UBND tỉnh đã chủ động rà soát đối với các vụ phức tạp phát sinh trong toàn tỉnh và ban hành Kế hoạch số 3049/KH-UBND, ngày 25/8/2016 xác định có 17 vụ việc cần tiếp tục giải quyết. Đến nay, đã thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại 05 vụ (vụ bà Võ Thị Phước, vụ bà Nguyễn Thị Kim Uyên, vụ bà Nguyễn Thị Tư, vụ ông Nguyễn Trọng Luân, vụ ông Nguyễn Văn Tiễn); còn lại 12 vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện (trong đó, có 01 vụ phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại theo quy trình giải quyết khiếu nại các vụ việc tồn đọng để chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại).

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm cho thấy, các đơn vị, địa phương đã xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật và đạt kết quả; tập trung kiểm tra, rà soát giải quyết cơ bản các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo chưa được sâu rộng và thường xuyên. Một số địa phương chưa kịp thời giải quyết các đơn thư thuộc thẩm quyền; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ước đến 30/6/2017 mới đạt chỉ tiêu theo kế hoạch là trên 85%.

Nhằm ổn định tình tình an ninh, trật tự ở địa phương, tránh phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thiết nghĩ thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC thực hiện đúng quy định của pháp luật để đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, cần chú ý đúng mức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận, phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; giải quyết cơ bản số vụ việc tồn đọng, kéo dài, trong đó chú trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc và đồng bộ nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 10/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các bài cùng chuyên mục
  • LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
    Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.
  • Lịch sử ra đời ngày thương binh liệt sĩ 27-7
    Ngày thương binh liệt sĩ 27-7 là một ngày lễ kỉ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ của nước CHXHCN Việt Nam đã hi sinh qua những cuộc chiến tranh nhằm bảo vệ nền độc lập của đất nước. Trong ngày này, các cá nhân, tổ chức, nhà chức trách dâng hương tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ; thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Tổng số : 21 bài viết
Trang
123