CÔNG TÁC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐẢNG CỦA ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN SỞ TƯ PHÁP NĂM 2019 (8:37' 31/10/2019)Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia công tác xây dựng đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Đảng ta đã khẳng định: Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Với vai trò đó, thời gian qua, đoàn viên Chi đoàn Sở Tư pháp đã phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao, học tập bồi dưỡng nâng cao hiểu biết về Đảng trong toàn thể đoàn viên Chi đoàn thông qua các cuộc họp Chi đoàn định kỳ. Ngoài ra, đoàn viên đã làm tốt công tác góp ý xây dựng Chi bộ tại các cuộc họp Chi bộ hàng tháng, tham gia phát biểu tham luận, nêu quan điểm tại các buổi sinh hoạt chuyên đề. Trong năm, có 05 đoàn viên Chi đoàn vinh dự được Chi bộ biểu dương điển hình trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đấu tranh, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trong năm 2019, BCH Chi đoàn đã giới thiệu 07 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ xem xét, cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và ngày 30/9/2019 tại Hội trường Sở, Chi bộ Sở Tư pháp đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng là Đoàn viên ưu tú của Chi đoàn Sở Tư pháp – Đ/c Nguyễn Thị Thu Linh.

Trong thời gian đến, Chi đoàn Sở Tư pháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng đến toàn thể đoàn viên, tiếp tục triển khai việc xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát động các phong trào, đề xuất các sáng kiến nâng cao chất lượng công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên phấn đấu và trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin của Đảng.

Chi đoàn Sở Tư pháp


Các tin tiếp
Chi đoàn Văn phòng Chi cục Kiểm lâm thăm hỏi, động viên gia đình em Lâm Thị Minh Thư   (14/11/2019)
Trường Trung cấp nghề KT - KT CĐ Bình Thuận : Tổ chức tuyên truyền về Phòng, chống ma túy, An toàn giao thông trong trường học năm 2019 và Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11   (12/11/2019)
Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề với đại diện cấp Ủy đảng bộ Sở về chủ đề "50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"   (8/11/2019)
Chi đoàn Sở KH&CN: trao tặng 700 cây giống mãng cầu ta tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình   (7/11/2019)
Chi đoàn Sở KH&CN: thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách   (7/11/2019)
Cuộc thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” của Chi đoàn Sở Nội vụ   (4/11/2019)
Chi đoàn Sở Tư pháp tham gia Cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông   (31/10/2019)
Hoạt động của Câu lạc bộ pháp luật năm 2019   (31/10/2019)
Đoàn cơ sở sở GTVT tham gia cuộc thi "Rung chuông vàng"   (30/10/2019)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123