Kết quả đạt được trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Chi đoàn Trường Chính trị Bình Thuận (10:55' 10/12/2019)

Với chỉ tiêu kế hoạch được đề ra ngay từ đầu năm, tập thể Chi đoàn Trường Chính trị Bình Thuận tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường cùng với sự hướng dẫn chỉ đạo của Đoàn khối đã quyết tâm đoàn kết phấn đấu hoàn thành các nội dung, tạo môi trường sinh hoạt để gắn kết thanh niên, tình nguyện hướng về cuộc sống cộng đồng. Kết quả đạt được đã được đoàn cấp trên ghi nhận, tạo thêm động lực để Chi đoàn phấn đấu tốt hơn trong năm tới.

Tính đến cuối năm 2019 tổng số đoàn viên của Chi đoàn là 11 đồng chí, hầu hết đa số đều đã đứng trong hàng ngũ của Đảng (chỉ còn 1 đồng chí đang được xem xét kết nạp) nên ý thức trách nhiệm trong công tác cũng như trong các hoạt động mà Chi đoàn cũng như Đoàn khối đề ra đều được thực hiện rất nghiêm túc. Tập thể Chi đoàn luôn đoàn kết gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những khó khăn tồn tại. Trong năm qua đoàn viên chi đoàn nghiêm túc học tập các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn, Chi đoàn (100% cán bộ, đoàn viên tham gia quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”); các đoàn viên là đảng viên đang sinh hoạt trong chi đoàn luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc tham gia xây dựng Đảng: tích cực giúp đỡ quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên theo nhiệm vụ cấp uỷ phân công; tích cực tham gia góp ý xây dựng Nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ… đoàn viên ngoài đảng cũng thực hiện nghiêm túc chế độ góp ý xây dựng đảng viên, Chi bộ và Đảng bộ nhà trường. Đoàn viên chi đoàn đi đầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại, điện, nước; sử dụng lại giấy đã in 01 mặt để in những văn bản dự thảo, tắt quạt, điện khi ra khỏi phòng làm việc; không sử dụng điện thoại cơ quan vào việc riêng; thực hiện công việc qua mail công vụ để hạn chế in ấn. Chi đoàn tham gia sinh hoạt chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Chi bộ Giảng viên nhà trường tổ chức đồng thời các đoàn viên thực hiện bản đăng ký nêu gương nội dung trên. Chi đoàn tham gia Hội thảo khoa học “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”do nhà trường tổ chức với 10 bài tham gia. Chi đoàn thực hiện kể chuyện Bác Hồ và những tấm gương tiêu biểu về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các buổi sinh hoạt chi đoàn và các đoàn thể; tiếp tục tham mưu duy trì “Tủ sách Hồ Chí Minh” và viết bài đăng Website nhà trường về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong thực hiện hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng Chi đoàn tặng 20 suất quà là vở, viết cho học sinh tại Khu phố 7, Phường Hưng Long Thành phố Phan Thiết; tham gia tặng 10 phần quà nhân hoạt động “Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi” năm 2019 trên địa bàn Phan Thiết; tham gia tặng quà cùng nhà trường nhân hoạt động Nghiên cứu thực tế  năm 2019 tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc; Chi đoàn hỗ trợ xã đoàn Thuận Hòa (Hàm Thuận Bắc) thực hiện làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ nhóm từ thiện Bếp Xanh trong hoạt động từ thiện; thăm tặng quà tại Trường Tiểu học Lâm Giang, Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc… với tổng số kinh phí trong năm gần 8 triệu đồng. Trong hoạt động xung kích lao động sáng tạo, tiến quân vào khoa học công nghệ và xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu chi đoàn luôn chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên về nhiệm vụ trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính, đoàn viên chi đoàn có tinh thần cầu thị, tận tụy trong công việc; luôn phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề; chi đoàn đã tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” làm vệ sinh cơ quan đơn vị nhân ngày ra quân Tháng Thanh niên, Kỳ nghỉ hồng  và theo sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên đồng thời đoàn viên học viên ở lớp TT.23 cũng thường xuyên lao động trong khuôn viên lớp học và nhà trường… Chi đoàn tiếp tục duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”, tạo môi trường cho đoàn viên trao đổi về chuyên môn. Mô hình “Giảng cho nhau nghe” tiếp tục phát huy vai trò trong việc giúp đoàn viên là chuyên viên ở các khoa tích cực soạn giảng, giảng tập ra chi đoàn để được góp ý, bổ sung trước khi giảng ra Hội đồng chuyên môn, trong các buổi sinh hoạt chi đoàn đều có nội dung báo tình hình công tác chuyên môn của các đồng chí đoàn viên, đặc biệt là tiến độ soạn giảng, giảng tập của các đồng chí đoàn viên là chuyên viên giảng tập ở các khoa. Thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao và văn nghệ như bóng đá, bóng chuyền hơi, hát karaoke trong chi đoàn, với đoàn viên khung lớp và với chi đoàn bạn… Công tác đoàn vụ, đoàn tịch, quản lý các loại hồ sơ của chi đoàn từng bước được củng cố. Việc quản lý các loại công văn đi và đến, thực hiện thủ tục chuyển đi và chuyển đến cho đoàn viên khung lớp, quản lý sổ đoàn, thẻ đoàn theo hướng dẫn của Đoàn cấp trên, chế độ báo cáo với Đảng ủy và Đoàn cấp trên được đảm bảo. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên, phân công cho đồng chí Phó Bí thư chi đoàn trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, trong sinh hoạt chi đoàn hàng tháng đều có nội dung đánh giá hoạt động, đồng thời sinh hoạt về tư tưởng của đoàn viên.

Những kết quả đạt được như trên nguyên nhân là do có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ, Đoàn cấp trên, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Giám hiệu, các phòng, khoa và các đoàn thể khác trong Nhà trường; các hoạt động của Chi đoàn trong năm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; tập thể Ban Chấp hành và đoàn viên luôn đoàn kết, thống nhất, cố gắng khắc phục khó khăn; tranh thủ ý kiến đóng góp của các thành viên trong chi đoàn… Tuy nhiên cũng còn có những hạn chế, tồn tại như một số hoạt động triển khai còn chậm, chưa đa dạng được nhiều hình thức sinh hoạt, phần lớn thời gian các đồng chí đoàn viên đều tập trung vào công tác chuyên môn nên thời gian dành cho hoạt động Đoàn có lúc bị hạn chế, kinh phí hoạt động của Chi đoàn còn khó khăn, độ tuổi bình quân của đoàn viên trong chi đoàn ngày tăng nên tính nhiệt huyết của tuổi trẻ dần giảm…

Với những mặt đạt được và những hạn chế được nêu ra, chi đoàn đưa ra những giải pháp như sau để hoạt động tốt hơn trong thời gian tới:

Một là, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường và của Đoàn khối trong định hướng tổ chức các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên.

Hai là, đoàn viên trong chi đoàn nêu cao tinh thần đoàn kết, tự giác, trách nhiệm, nhiệt tình, năng động, khắc phục những khó khăn tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp những nội dung, ý kiến hay cho chi đoàn trong các hoạt động và phong trào đoàn để xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh.

Ba là, tập thể Ban Chấp hành nêu cao tinh thần đoàn kết, đưa ra nhiều nội dung, đa dạng trong sinh hoạt và triển khai các hoạt động nhanh chóng, kịp thời đến đoàn viên.

Bốn là, nâng cao các buổi sinh hoạt chi đoàn, rút ngắn thời gian hội họp nhưng đòi hỏi phải có chất lượng, đi vào trọng tâm trọng điểm và đúng quy định của đoàn cấp trên đề ra.

Năm là, tập trung hướng đến các hoạt động tạo sân chơi tập hợp đoàn viên và tình nguyện vì cuộc sống của cộng đồng.

Sáu là, thường xuyên liên kết phối hợp với các cơ sở đoàn trong khối hoặc các cơ sở đoàn tại địa phương trong tổ chức các hoạt động nhằm đa dạng các hình thức và thiết thực, chất lượng hơn, huy động được nhiều hơn nguồn kinh phí trong hoạt động.

Trên đây là những giải pháp trong năm tới cũng như trong nhiệm kỳ mà tập thể chi đoàn quyết tâm đoàn kết để thực hiện. Với kết quả trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong năm 2019, chi đoàn được vinh dự được Đoàn khối ghi nhận và xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đây là động lực để tập thể chi đoàn cố gắng, quyết tâm hơn nữa trong năm 2020 để hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu của Đoàn cấp trên giao cho và của chi đoàn đề ra, hướng đến những hoạt động mang tính thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng./.

Trọng Trưởng

Các tin tiếp
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức tư vấn, phổ biến chính sách pháp luật hình sự nhân đạo cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Thiết   (24/9/2020)
TỔ CHỨC PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH   (22/9/2020)
Chi đoàn Chi cục Thủy sản tham gia thực hiện Mô hình Camera an ninh tại thôn Phú Thái – xã Hàm Trí   (22/9/2020)
ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CỦA CHI ĐOÀN TRUNG TÂM VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH ĐƯỢC KẾT NẠP VÀO HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG   (16/9/2020)
Phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên   (15/9/2020)
KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN (13/9/1945-13/9/2020)   (14/9/2020)
Tiếp sức đến trường cho các em có hoàn cảnh khó khăn   (11/9/2020)
TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG   (9/9/2020)
TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM   (9/9/2020)
TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO HỌC GIỎI TRONG DỊP NĂM HỌC MỚI   (9/9/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123