Thực hiện Di chúc của Người về “bồi dưỡng lớp thế hệ cách mạng cho đời sau” tại Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh (16:53' 11/12/2019)

Tư tưởng về thanh niên và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính thời đại sâu sắc. Quán triệt quan điểm trên, tập thể Chi đoàn Trường Chính trị luôn đoàn kết, nổ lực vượt qua mọi khó khăn, ra sức phấn đấu hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đây chính là sự tổng kết lý luận mà Hồ Chí Minh rút ra từ lịch sử nhân loại, dân tộc; từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên của Người qua các thời kỳ cách mạng, để tiếp tục định hướng việc giáo dục rèn luyện và phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Theo Hồ Chí Minh tương lai của đất nước, của dân tộc nằm ngay trong tay các thế hệ thanh niên. Người khẳng định, thanh niên là lực lượng cách mạng hùng hậu, bộ phận quan trọng của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh. Từ vai trò to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và tương lai của dân tộc, Bác căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Tư tưởng về thanh niên và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tính thời đại sâu sắc. Những đóng góp, cống hiến của thanh niên trong hơn ba mươi năm đất nước đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Thực hiện Di chúc của Người, bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng ta khẳng định: “ Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.

Tiếp nối truyền thống của lớp thế hệ đi trước,  dưới sự lãnh đạo giáo dục rèn luyện, quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tập thể Chi đoàn Trường Chính trị Bình Thuận ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh; có thái độ và ý thức chính trị rõ ràng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có chí tiến thủ, có ý chí lập thân, lập nghiệp, ý thức chia sẻ, tương thân, tương ái, không ngại khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và các hoạt động của tổ chức đoàn giao phó. Để thực hiện tốt nhất Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “bồi dưỡng lớp thế hệ cách mạng cho đời sau”, tập thể Chi đoàn Trường Chính trị Bình Thuận quyết tâm thực hiện những nội dung sau:

Một là, phấn đấu xây dựng chi đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào nhà trường.

Hai là, thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện và tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia học tập, lao động và sáng tạo trong các hoạt động, phát huy tính tích cực, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau của mỗi thành viên.

Ba là, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, ý chí phấn đấu, động cơ trong sáng.

Bốn là, đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  trong Chi đoàn với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của từng cá nhân, tổ chức học tập và làm theo lời Bác.

Năm là, tạo môi trường điều kiện tốt nhất để đoàn viên học tập, rèn luyện, xây dựng nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích để đoàn viên có thể giao lưu, phát huy năng lực, sở trường của mình.

Thấm nhuần lời căn dặn của Người trong Di chúc. Với trách nhiệm là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh vĩ đại, bản thân luôn cố gắng cùng với tập thể Chi đoàn phấn đấu ra sức học tập, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện cần kiệm liêm chính, đoàn kết gắn bó liên hệ mật thiết với nhân dân, xây dựng tập thể chi đoàn ngày càng vững mạnh xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng và kế tục sự nghiệp cách mạng của lớp lớp thế hệ đi trước.

Trọng Trưởng
Các tin tiếp
Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức tư vấn, phổ biến chính sách pháp luật hình sự nhân đạo cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an thành phố Phan Thiết   (24/9/2020)
TỔ CHỨC PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH   (22/9/2020)
Chi đoàn Chi cục Thủy sản tham gia thực hiện Mô hình Camera an ninh tại thôn Phú Thái – xã Hàm Trí   (22/9/2020)
ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CỦA CHI ĐOÀN TRUNG TÂM VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH ĐƯỢC KẾT NẠP VÀO HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG   (16/9/2020)
Phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên thanh niên   (15/9/2020)
KỶ NIỆM 75 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN (13/9/1945-13/9/2020)   (14/9/2020)
Tiếp sức đến trường cho các em có hoàn cảnh khó khăn   (11/9/2020)
TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG   (9/9/2020)
TẬP HUẤN KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM   (9/9/2020)
TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO HỌC GIỎI TRONG DỊP NĂM HỌC MỚI   (9/9/2020)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123