Chi đoàn BHXH tỉnh tích cực tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (14:47' 27/4/2021)

BHXH tỉnh tổ chức Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là yêu cầu, nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với tất cả các tổ chức Đảng, đoàn thể cơ quan, đơn vị để rèn luyện công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.
Ngày 23/4/2021, BHXH tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cơ quan và Công đoàn quý I năm 2021; đồng thời tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” trên nền tảng thiết bị di động thông minh. Thông qua Hội thi trực tuyến: “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” trên thiết bị di dộng thông minh nhằm giúp các cấp ủy, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, làm cơ sở để thực hiện đúng đắn, sáng tạo, có kết quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mỗi thí sinh sẽ có 01 lượt thi trong 15 phút, phải trả lời 20 câu hỏi trong đó có 1 câu phải xem phim tài liệu để trả lời nội dung được đề cập sau khi đã được xem phim tài liệu trong vòng 5 phút và 19 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn 01 đáp án đúng trong 04 đáp án. Các câu hỏi được đưa ra trong Cuộc thi là những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cụ thể như: Chủ đề Đại hội; mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đến năm 2045; Những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược; nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, Tổ quốc…

Đoàn viên Chi đoàn BHXH tỉnh nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, mỗi đoàn viên nắm rõ quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  Một số hình ảnh của Hội thi.

Chi đoàn BHXH tỉnh


Các tin tiếp
KHÔNG KHÍ VUI TƯƠI CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP   (5/5/2021)
Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng 46 năm giải phóng quê hương Bình Thuận (19/4/1975-19/4/2021) và 46 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)   (28/4/2021)
Đoàn viên Lê Tân Thành – Tấm gương sáng trong phong trào hiến máu cứu người   (7/4/2021)
Chi đoàn Tỉnh đoàn: kế thừa truyền thống, phát huy tinh thần tháng Thanh niên 2021   (2/4/2021)
Chi đoàn Sở KH&CN: tổ chức ngày chủ nhật xanh   (31/3/2021)
Chi đoàn Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các hoạt động trong tháng Thanh niên năm 2021   (30/3/2021)
Sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên làm theo lời Bác”   (30/3/2021)
Chi đoàn Thư viện tỉnh tặng quà nhân dịp Tháng thanh niên   (30/3/2021)
Tuổi trẻ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự hào Ngày Hội truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)   (30/3/2021)
Tổng số : 30 bài viết
Trang
123